ผู้เล่นหูหนวกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ MLB

ในช่วงอาชีพที่จบลงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 William Hoy ได้รับความเคารพจากผู้เล่นและผู้บริหาร ในศตวรรษที่ 21 เขาได้รับการยกย่องให้เป็น Hall of Fame William Hoy ไม่ใช่ผู้เล่นหูหนวกคนแรกของ Major League Baseball แต่เขาเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด เขาจบอาชีพการงานซึ่งขยายจาก 2431-2445 กับ 2,048...