ปุ๋ย : บำรุงดินโลก

ผู้คนหลายพันล้านคนพึ่งพาปุ๋ยเทียมเพื่อจัดหาอาหารให้กับจานของพวกเขา แต่ก็ต้องแลกมาซึ่งต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อม แล้วเราจะเลี้ยงโลกและรักษาโลกได้อย่างไร? หนึ่งในแรงผลักดันที่ใหญ่ที่สุดของ Anthropocene – อายุของมนุษย์ – คือโคลน อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น โคลนเทียม ในรูปของปุ๋ย มันถูกใช้เพื่อเลี้ยงคนครึ่งหนึ่งของโลก แต่เพื่อที่จะจัดหาอาหารให้กับจำนวนปากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะทำลายโลกอย่างไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พืชก็สร้างเรา เราพึ่งพาพืชเพราะเราไม่สามารถเผาผลาญไนโตรเจนที่ประกอบเป็นสี่ในห้าของอากาศที่เราหายใจเข้าไปได้ ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโปรตีนทั้งหมดรวมถึงโมเลกุลที่สำคัญอื่นๆ รวมถึง DNA แต่เราสามารถใช้ไนโตรเจนได้ก็ต่อเมื่อมันถูกย่อยสลายและรวมกันเป็นโมเลกุลอินทรีย์ เช่น กรดอะมิโน เป็นต้น...